Ungefolkemøde Møn og Folkemøde Møn

24. og 25. august 2017


Kære Mønboere ☺️ 

På fredag kommer vi til at forstyrre jer lidt i jeres daglige gøremål. På Fanefjord Skole bliver der liv og glade dage, når vi blænder op for Ungefolkemøde Møn kl 8.... Vi åbner med DJ Grønvold og diskotek DAYBREAKER 🎶 

Frem til kl 9.45 ca vil der ankomme et hav af busser med 2000 unge fra Næstved, Faxe, Vordingborg, Guldborgsund og Lollands 8/9 klasser, gymnasier og videregående uddannelser. Det bliver en folkelig fest med debatter, politik og dialog ( uden alkohol) 👬👭og I er VELKOMNE til at være med. Fanefjordgade vil være ensrettet fra vest mod øst, for alles sikkerheds skyld, og der vil være hjemmeværnsfolk til at guide jer.

Når klokken nærmer sig ca 13.30 til 15 vil alle eleverne igen skulle med busser tilbage til deres skole, og herefter vil freden sænke sig over Fanefjord ☺️ Lørdag kl 10 åbner vi Folkemøde Møn, men det bliver knapt så voldsomt, da deltagerne kommer mere drypvist. Vi håber at I vil bære over med os, og istedet deltage og være stolte af, at et så stort arrangement foregår her på Møn. Vi har alle de påkrævede tilladelser, og der vil blive sat P skilte, samt P Forbudt skilte op relevante steder.

KOM OG VÆR MED - GØR DET TIL JERES FOLKEFEST. 
Mange hilsner på Folkemøde Møn bestyrelses vegne 
Susan Thydal. 
Følg med på www.folkemødemøn.dk eller på facebooksiden Folkemøde MønAfbud med en god løsning

Desværre har Morten Messerschmidt meldt afbud til at komme til Møn og tage EU-debatten med STX-eleverne fra Vordinbgorg Gymnasium.

MEN - gode folk har meldt deres ankomst, Søren Espersen og Margrethe Auken tager dialogen med STX på lokalscenen kl. 12.30 - 13.30.

Glæd jer til en spændende debat 

 

 


Lærerdebat

Glæd jer til denne debat med Formanden for Danmarks lærerforening Anders Bondo Christensen (ABC) og Jacob Mark medlem af folketinget for SF 

Er folkeskolen blevet for akademisk?

Lørdag d. 26. august kl. 14.50 - 15.50 på Ungescenen


Debat på arbejdsmarked Scenen - kom og hør debatten mellem Kaare Dydvad og Lars Werge 


UNGDOMSRÅDET INVITERER TIL DEBAT

 

Hør et barn af en misbruger fortælle om livet i en familie med alkoholmisbrug og om konsekvenserne.

Ud fra den fortælling som vi netop har hørt - vil vi gerne sætte fokus på de unge og de udfordringer de møder. 
Vi tar en snak med Borgmester Michael Seiding, trivselsmedarbejder Jeanette Lyhne, Folketingpolitikeren Pernille Rosenkrantz-Theil og regionsleder for TUBA Marc Krabbe-Sørensen
Til at styre debatten KB medlem Else Marie Sørensen

Det er fredag d. 25. august kl. 12.30 på Ungescenen


Undervisningsmatriale

Der er lavet undervisningsmateriale - lige til at printe, som kan bruges på selve dagen d. 25. august.

Der vil løbende komme mere, så kig på siden helt frem til dagen. 

Ungefolkemøde Møn Undervsiningsmateriale 


Lørdag d. 26. august kl. 12.45 på lokalscenen 

Spidskandidat debat til Regionsrådsvalget 2017

 
Deltagere: Heino Knudsen (Socialdemokratiet), Jacob Jensen (Venstre), Bruno Jerup (Enhedslisten),  Anne Møller Ronex (De radikale), Theresa Dall Helth (Alternativet), Egon Bo (Liberal Alliance), Peter Jacobsen (Dansk Folkeparti), Tanja Beckmann Sørensen, (Guldborgsundlisten), Christian Wedell-Neergaard (Konservative) 


Nyhedsbrev

Du kan læse vores Nyhedsbreve her  


 Borgmester- og Spidskandidat debat til Kommunalvalget 2017 i Vordingborg

Debat på lokalscenen 10.40 - 11.40

Deltagere: Michael Seiding Larsen (Venstre), Mikael Smed (Socialdemokratiet), Heino Hahn (Dansk Folkeparti) , Else Marie Langeballe Sørensen (Socialistisk Folkeparti), Carsten Nøhr Larsen (Radikale Venstre), Mette Gerdø (Enhedslisten), Daniel Irvold (Konservative Folkeparti), Allan Huglstad (Borgerlisten), Jørn Rasmussen (Nye Borgerlige), Ann Busch ​(Alternativet)

Ordstyrer: Peter Sten 


Folk og Sikkerhed

Folk og sikkerhed deltager også på Folkemøde Møn med en lang række debatter og aktiviteter.
Se her under "Program for stande og scener"

Fredag kan du komme til deres stand og deltage i debatten om om sikkerhed i Danmark og hvad du mener om det.

Tag debatten med Charlotte Bisserup Bechfeldt (Folketingskandidat for V) om unges medborgerskab og fortæl om hvordan du vil tage ansvar for at vi kan få et sikkert Danmark


Ungdomsrådet i debat

Lange skoledage.

Der er i øjeblikket forsøg med at forkorte skoledagen på udvalgte skoler.

Er det en god idé, hvilke konsekvenser giver det, muligheder - udfordringer.

Det spørg vi skolelederen, forælderen, læreren, den kommunale udvalgsformand og den landspolitiske MF’er om

Signe Lund Winther, Peter Brinch, Sörine Gejl, Kirsten Overggard og Zenia Stampe

Vi har fået tidl. børn og ungedirektør Claus Michael Jensen til at styre debatten 

Fredag d. 25. august kl. 10.45 - 11.45 på Ungescenen 


Debat på den Socialdemokratiske scene

Flyt på landet!

Er det det nye sort? - og hvordan gør vi det på en måde, så moderne mennesker kan få livet til at hænge sammen?

Eller skal vi bare lukke og slukke og gøre landområderne til rekreative områder og pensionist reservater?


DSR debat

Som optakt til efterårets regionsrådsvalg har DSR Kreds Sjælland arrangeret en sundhedspolitisk debat på Folkemøde Møn med de politikere, der kandiderer til posten som regionsrådsformand. Debatten foregår den 26. august kl. 10.45. Mode­rator under ar­range­­men­tet er journalist på Sjællandske Medier, Tine Fasmer, som har ansvar for avisens sund­hedsområde. Sundhedskartellet er også inviteret til at deltage i arrangementet. 

Læs mere her 

Fakta om arrangementet: 
Hvad: Sundhedspolitisk debat: Hvem skal stå i spidsen for Regions Sjællands Sygehusvæsen?
Hvornår: Lørdag den 26. august 2017 kl. 10.45
Hvor: Scenen ”Blandede Bolcher” på Folkemøde Møn, Fanefjordgade 145, 4792 Askeby
Arrangør: Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland
Deltagende formandskandidater: Heino Knudsen (Socialdemokratiet), Jacob Jensen (Venstre), Peter Jacobsen (Dansk Folkeparti), Bruno Jerup (Enhedslisten).
Tilmelding: Hvis du vil have en T-shirt, så tilmeld dig arrangementet den 24. august efter princippet først til mølle. Meld dig ved at trykke på linket.

 

 

 


Fredag d. 25. august deltager Morten Messerchmidt i en debat hos STX - Vordingborg. 

"Vi laver et oplæg, om fordomme om EU. Vi vil prøve at be-og afkræfte forskellige hyppigt hørte fordomme. De handler blandt andet om indvandring, økonomi og suverænitet"


Folkemøde Møn udvider!

 

Fra den spæde start i 2014 har Folkemøde Møn langsomt vokset sig stor og stærk, og når vi afholder det 4. Folkemøde Møn i 2017 er der kommet en ”lille ny” til – UngeFolkemøde Møn som afholdes fredag d 25. August 2017 kl. 8-15. Dagen efter - lørdag d 26. August løber Folkemøde Møn så af stablen fra 10-18.

Vi skaber rammen for et par hyggelige dage med dialog, debat og fællesskab i centrum – hvor formålet er at få engagement og deltagelse op på et plan hvor der er plads til alle, uanset politisk overbevisning, uddannelsesniveau, køn, race eller alder.

Gennem det folkelige møde og den åbne debat håber vi at kunne bringe folk sammen om alt det de har til fælles, samt gøre dem klogere på det de ikke ved så meget om. Det skal være fornøjeligt og inspirerende at engagere sig samfundsdebatten, for at sætte præg på udviklingen der hvor man bor og lever sit liv.

Rent praktisk foregår Folkemøde Møn på Fanefjord Skole i Askeby på Møn. Sidste år deltog 50 forskellige organisationer, foreninger og institutioner med en stand, hvor de informerede, delte materiale ud og kom i kontakt med de ca. 6000 besøgende.

Politikere fra både Folketinget og Kommunalbestyrelser på Sjælland deltog i diverse debatpaneler sammen med meningsdannere fra hele Danmark.

Der var 34 debatter på 8 scener. Mulighed for at købe alskens mad og drikke fra lokale udbydere. Rundhåndede sponsorbidrag fra lokale erhverv samt støtte fra Vordingborg Kommune.

Bag planlægningen af Folkemøde Møn står en bestyrelse på 10 medlemmer, samt en lønnet projektleder og en gruppe dedikerede frivillige.

Ungescenen trak sidste år rigtig mange tilhørere til de planlagte debatter, som var kommet i stand i samarbejde med en gruppe unge fra de politiske ungdomspartier, Gymnasiets Elevråd samt studerende på vores ungdomsuddannelser.

Bestyrelsen har derfor besluttet at afholde et decideret UngeFolkemøde Møn – om fredagen i skoletiden