Program på Mad og mennesker scenen


Kl. 10.30 - 11.30
GMO – Kan det udrydde verdens sult
arr: Folkemøde Møn
GMO afgrøder har det hårdt i EU. Men er det fair? Har vi i virkeligheden brug for GMO afgrøder? Er GMO bæredygtig udvikling der fremmer sundhed og miljø? Mange steder i verden vinder GMO stadig mere indpas mens det i EU stadig bekæmpes. Måske skal Europæerne revurdere deres syn på GMO så vi i højere grad kan finde de nye løsninger til fremtidens landbrug. Er vi klar til et opgør med frygten, og bør vi ændre på vores syn?

Debattører: René Christensen (DF), Bruno Sander Nielsen (chefkonsulent i Landbrug & Fødevarer) m.fl.
Ordstyrer: Kathrine Olldag 
 
 
Kl. 11.30 - 12.30
Politisk Lykkehjul
arr. Folkemødet
Brian Bressendorff, Kathrine Olldag og Charlotte Bisserup drejer på Lykkehjulet i en politisk hyggekonkurrence på viden om dansk landbrug og fødevarer. Spørgsmålene er inddelt i kategorier og spørgsmålene stilles indenfor kategorierne. Spørgsmål og svar afløses af en kort debat indenfor den enkelte kategori. Vi giver publikum mulighed for at stille et par spørgsmål til slut i runden. Spørgsmålene ligger indenfor kategorierne: Miljø & Natur, Animalsk produktion, Forskning & Innovation, Fødevarer, Dyrevelfærd, Økologi, Vegetabilsk Produktion, Beskæftigelse og Økonomi

Debattører: Brian Bressendorff (S), Kathrine Olldag (R) og Charlotte Bisserup (V)
Ordstyrer: Louise Lindhagen (SkarptSprog)
 
 
Kl. 13.00 - 13.50
Mad eller energi?
arr. Folkemødet
Landbrugets produktion af biomasse har oplevet en voldsom stigning. Men har det ikke uheldige konsekvenser for fødevareproduktionen? Skal landbruget virkelig bruges til energiproduktion og dermed påvirke fødevarepriserne i stigende retning?  Eller kan produktionen af biomasse gå hånd i hånd med en sund og bæredygtig fødevareproduktion?  Er der er jord nok – i Danmark og globalt – til en bæredygtig brug af landbrugsjord til dyrkning af energiafgrøder, samtidig med at behovet efter fødevarer er stigende? Hvor findes svarene hvis vi vil undgå konkurrencen om det dyrkede land?

Debattører: Lene Lange (DTU), Henrik Høegh (tidl. landbrugs minister - V) Claus Ekman (Økologisk råd)
Ordstyer: Flemming Nielsen 
 
 
Kl. 13.00 Krumbaekgaard standen
Velfærdsdelikatesser
Tina Dam Jonassen præsenterer konceptet
 
 
Kl. 14.05 - 15.00
Fokus på at undgå madspild i stor skala
arr. Folkemøde Møn
Der er stigende fokus på madspild i Danmark og den vestlige verden. Og med rette – for alt for mange madvarer ender fortsat med at blive smidt ud. Et af FNs verdensmål er at halvere globalt madspild inden 2030. Hvad kan vi gøre i Danmark for at opnå dette? Hver gang mad håndteres er der spild og frasortering, det handler om at undgå spild i alle produktions- og transportled.

Debattører:  Karen-Inger Thorsen (Fødevarerbanken), Henrik Høegh (tidligere landbrugsminister) Thomas Roland (CSR-chef, Coop)
Ordstyrer Kim Errebo
 
 
kl. 14.05 Krumbaekgaard standen
Velfærdsdelikatesser
Tina Dam Jonassen præsentere konceptet
 
 
​kl. 15.00 - 15.50
Drikkevand - Vand er ikke bare vand. 
arr. Folkemødet
I Danmark har vi grundvand i vandhanerne, som kan drikkes. Det bruger vi til alt muligt, til mad, til toiletskyl og i industrien. Hvad gør det ved vores forståelse af postevand som en naturlig ressource? Vi køber også masser af vand på plastikflasker, hvad gør det ved vores miljø og dermed også vores grundvand? Har vi bildt os selv ind at flaskevand er bedre og sundere end postevand?

Debattører: Folketingsmedlemmerne Lennart Damsbo og Eva Flyvholm samt Jesper K. Kjeldsen Co-Founder Postevand. Ordstyrer er Ann Busch (ALT) klima og miljø udvalget i Vordingborg.
 
 
Kl. 16.05 - 17.00
Sundhed og fattigdom – et umage par 
arr. De Radikale 
Hvorfor og hvordan hænger sundhed sammen med uddannelse og indkomst? Er ulighed i sundhed kun et spørgsmål om økonomi, eller hvad handler det egentligt om? Hvilke faktorer spiller sammen? Er din sundhed dit helt eget anliggende? Når dine kost- og livsstilsvaner har store konsekvenser for samfundsøkonomien, må staten så blande sig i dit privatliv?
 
Debattører: Lars Hoppe Søe (R), Signild Vallgårda (Etisk Råd), Jens Christian Holm ("Holbækmetoden")