Program på Ungescenen/Lokalscenen

Debatterne på Ungescenen/Lokalscenen


Fredag

Kl. 9.30 – 10.30  
Hvordan får vi verdens udfordringer på skoleskemaet?
De 17 verdensmål
arr: Ungdomsrådet
Én ting er at blive enige om så store målsætninger. Noget andet er at gøre dem til virkelighed. Første skridt på vejen er, at verdens befolkning kender til målene
“Inden 2030 skal alle elever have tilegnet sig den viden og de færdigheder, som er nødvendig for at fremme en bæredygtig udvikling, herunder bl.a. gennem undervisning i bæredygtig udvikling og en bæredygtig livsstil, menneskerettigheder, ligestilling mellem kønnene, fremme af en fredelig og ikke-voldelig kultur, globalt borgerskab og anerkendelse af kulturel mangfoldighed og af kulturens bidrag til en bæredygtig udvikling”
#verdensmål
Debattører: Mette Gjerskov (S), Thomas Ravn-Pedersen (Verdens bedste nyheder), Zenia Stampe (R ). Ordstyrer Klaus Michael Jensen
 

Kl. 10.45 - 11.45
#Dig og din mobil”-  Skal mobiltelefoner forbydes i danske skoler?
Arr Ungdomsrådet 
Det første land i Europa har allerede forbudt mobiler i skolen — vi spørger eksperter (elever og lærere) og politikere.
Telefonerne forstyrrer, ødelægger samværet i frikvartererne og fjerner børnenes mulighed for at lære noget i timerne. Det mener flere skoler, der de seneste par år har indført totalt mobilforbud. Er tiden nu kommet til at politikerne indfører et forbud mod telefoner på skoler?
#Dig og din mobil
Debattører: Morten Fjellerad​ (lærer Møn Skole), Nikolaj W Reichel (Fmd BUF) Amalie Hellebert Hvid og Ea Dahl Abildgaard​ (Ungdomsrådet), Zenia Stampe (R).
Ordstyrer: Katrina Adey Farr Kuhre
 

 

SU som fortjent: Fravær – Pisk eller gulerod?
Arr: ZBC Vordingborg EUX business
Debattører: Zenia Stampe (R), Mette Gjerskov (S), Eva Flyvholm (EL) m.fl.
11.45-12.45 Ungescenen

 

Gi’r du en smøg – eller gider du la’ være?
Arr Ungdomsrådet 
Hver dag begynder 40 unge at ryge! Er det samfundets opgave at nedsætte det tal?
Antallet af unge, der ryger er steget. Der er brug for, at vi tænker anderledes og tænker sammen, hvis vi skal ændre det. Er løsningen at lægge cigaretterne væk i supermarkederne, gøre dem dyrere og er der brug for en national handleplan?

Debatører: Astrid Krag (S), Henrik Rindom, Henrik  Frederik Damgaard (LA), Henrik Borggren (Sund By netværk), Ea Dahl Abildgaard​ (Ungdomsrådet)
Ordstyrer: Louise Lindhagen (SkarptSprog)
Kl. 13.00 - 14.00 Ungescenen 

 

Ungescenen bliver til Lokalscenen

 

kl. 15.15 - 16.05
Mere magt til landsbyerne 
arr. Folkemøde Møn 
Det handler om borgerinddragelse og nærdemokrati i det nye udvalg de er nedsat af kommunen.
Hvordan støtter vi de lokale ildsjæle, så ideerne kan vokse og udvikle sig til glæde for hele kommunen
Hvordan får vi lavet et økonomisk råderum til lokal udvikling?
Det har bedt formanden for udvalget og en række aktører komme med nogle bud på her i starten af udvalgets arbejde.
Vi vil også meget gerne høre dine input
Debattører: Peter ole Sørensen, Michael van Deurs, Carsten Ohm, Pia Rostad Pedersen. 
Ordstyrer: Karina Fromberg
 

Kl. 16.05 – 17.00
Hop med på grønne bølge
arr. Folkemøde Møn
Omstillingen til en grønnere verden kommer også nedefra og starter med vores livsstil.
Imens politikerne prøver at blive enige om bindende klimamål og forskerne arbejder med at optimere vindmøller og solceller, kan du selv gøre en hel del for at passe bedre på klimaet.
Vi spørger formanden for det nye grønne initiativ i kommunen “Grøn hverdag” om hvad man som menig mand kan gøre og spørg eksperterne til råds om det batter noget!

Debattører: Daniel Irvold (fmd Grøn hverdag) , Niels Bjerre (Dansk planteværn), Jørgen Sandby (Naturstyrelsen).
Ordstyrer Kathrine Olldag