Brug folkemødet som undervisning

Folkemødet understøtter formålene om demokratisk dannelse


Folkemødet som undervisning

Ungefolkemøde Møn henvender sig til unge fra folkeskolens ældste klasser til og elever i hele ungdomsuddannelsessystemet EUD, EUX, STX, HHX, HTX, HF, EGU, KUU og STU – men også unge i videregående uddannelser og unge der ikke er i uddannelse – kort fortalt ALLE UNGE

Du kan derfor som underviser – lige meget, hvor du er uddannelsessystemet eller i din vejledning af unge planlægge en dag på Ungefolkemøde Møn.

I forhold til fællesmål – så er en af de færdigheder som eleverne skal opnå i samfundsfag, at de kan tage reflekteret stilling til samfundet og dets udvikling. Eleverne skal opnå kompetencer til aktiv deltagelse i et demokratisk samfund. Samt Eleverne skal opnå forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og kan påvirke samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv. Derudover Eleverne skal forholde sig til demokratiske grundværdier og spilleregler med henblik på deres egen deltagelse i samfundet.

De samme mål findes inden for ungdomsuddannelserne med at udvikle evnen til at medvirke i et demokratisk samfund, forberede til medbestemmelse rettigheder og pligter i et samfund med folkestyre og frihed samt udvikle viden og indsigt i samfundsforhold.

Du kan som underviser kan du enten kigge på det mangfoldige udbud af aktiviteter, arrangementer, debatter og events der sker i løbet af dagen og lave dine undervisningsforløb for dine elever. Derudover kommer der alle de spontane indslag der helt sikkert vil opstå i løbet af dagen.

Det er også muligt at finde inspiration i nogle af de vedhæftede undervisningsforløb. Der vil løbende komme flere forløb efterhånden som stadepladsholderne melder ind på hvad de laver.


Undervisnings-oplæg til brug på pladsen

UVM til at print


De 6 nye undervisningsmaterialer fra i år i en pdf klar til print