Hvad er Ungefolkemøde Møn


Vi skal i fællesskab løse de problemer, der er i dag, for at sikre den bedste mulige fremtid for os alle! Det er gennem deltagelse, samtale og fællesskab, at vi skal udforske, hvad det vil sige at deltage i demokratiet.

Unges travle hverdag rummer sjældent plads til at drømme stort – hverken på egne eller samfundets vegne. På Ungefolkemøde Møn vil vi gerne invitere jer til en pause fra den travle hverdag. I skal i fællesskab med en masse foreninger, politikere og andre spændende mennesker undersøge, hvordan vi sammen kan løse de problemer, der er i samfundet i dag. Og måske prøve at drømme lidt om, hvordan fremtiden kunne se ud.

På Ungefolkemøde Møn vil vi prøve at sætte demokrati, medborgerskab og vores samfund ind i en nutidig sammenhæng – hvor der er plads til alle vores forskelligheder. Vær med til at diskutere vigtige emner og vær med til at komme med løsningsforslag.

Vi glæder os til at se DIG!

Vi afholder Ungefolkemøde Møn fordi vi håber, det kan få flere unge med i den politiske samtale. Udover den almindelige samfundsfagsundervisning, hvor man skal sidde og kigge i bøger og terpe EU’s institutioner, kan eleverne i løbet af dagen på Ungefolkemødet Møn tage stilling til, hvad der er vigtigt for dem. Det handler ikke så meget om, hvad de ved men hvad de vil. Vi håber, det vil engagere unge i politik og samfundsdebatten på en ny måde.

Tanken er at eleverne sammen med deres lærere inden de møder op på dagen har kigget programmet igennem og aftalt, hvad eleverne kan/skal deltage i.
Vi tilbyder undervisningsmateriale til lærerne og kommer gerne ud til lærermøder/teammøder og fortæller om mulighederne ved Ungefolkemøde Møn for læring, debat, samtale, indsigt og udvikling.