Lørdag - time for time


OPDATERES LØBENDE


DEBAT START MELLEM 10.00 - 11.00

 

Hovedscenen

Kl. 10.00 - Åbning af Folkemødet –  Formand for Folkemøde Møn, Susan Thydal

Kl. 10.00 - Borgmester Michael Seiding Larsen holder åbningstale

Kl. 10.15 - Marcus Knuth (MF -V)

Kl. 10.30 - Simon Emil Ammitzbøll (MF - Minister - LA)


Lokalscenen 
Kl. 10.45 - Borgmester og Spidskandidat debat til Kommunalvalget 2017 i Vordingborg
Deltagere: Michael Seiding Larsen (Venstre), Mikael Smed (Socialdemokratiet), Heino Hahn (Dansk Folkeparti) , Else Marie Langeballe Sørensen (Socialistisk Folkeparti), Carsten Nøhr Larsen (Radikale Venstre), Mette Gerdø (Enhedslisten), Daniel Irvold (Konservative Folkeparti), Allan Huglstad (Borgerlisten), Jørn Rasmussen (Nye Borgerlige), Ann Busch​(Alternativet)
Ordstyrer: Peter Sten 


Blandede Bolcher 
Kl. 10.45 Sundhedspolitisk debat – Hvem skal stå i spidsen for Regions Sjællands Sygehusvæsen?
Arrangeret af Dansk Sygeplejeråd
Deltagere: Heino Knudsen (Socialdemokratiet),  Jacob Jensen (Venstre), Peter Jacobsen (Dansk Folkeparti) og Bruno Jerup (Enhedslisten)


Socialdemokratisk Scene
KL. 10.45: "Integration"
Er den nye sosu hjælper brun og har anden etnisk baggrund? 
Deltagere: Dennis Kristensen (FOA), René Christensen (MF - DF), Magnus Heunicke (MF-Soc) 
Ordstyrer: Camilla Schwalbe


Det grønne telt - De Konservative

Kl. 10.30 - 11.00 – Erhverv Hvordan skaber vi de gode vilkår?
Deltagere: Kathrine Olldag (RV), Thorbjørn Kolbo (S), Jesper Adler (K)


Ungescenen
Kl. 10.45 - Skills. 

De unge mod de "gamle" faglærte.

Østmøn mod Vestmøn 


Arbejdsmarkedscenen
Kl. 10.45 : Unge psykisk sårbare
Vi ved at psykiske sygdomme blandt unge er opadgående og vi ved, at der er mange unge som lider med stress, depressioner og angst.

Deltagere: Benny Andersen (SL ) Pernille Rosenkrantz-Theil (MF - S) Helge Bjerre (SIND)
Ordstyrer: Flemming Nielsen 


PES-scenen (The Party of European Socialists)
10.45 - 11.45: EU før og nu med Freddy Blak 
Ordstyrer: Jens George Bagge

 


DEBAT START MELLEM 11.00-12.00

Hovedscenen
12.00 - 12.30 Mette Frederiksen (MF - S)

Integrationsrådets stand 
11.00 - 12.00: Drissia Knudsen fortæller sin historie om at komme til Danmark og skabe sig en ny tilværelse her i Vordingborg Kommune, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.

Det grønne telt - de konservative 
Kl. 11.20 - 11.50 – Miljø - Naturpark Møn 
Deltagere: 
Kathrine Olldag (RV), Susan Thydal (S), Peter Brinch (K)
- incl. lørdagsbar


DEBAT START MELLEM 12.00 -13.00

Lokalscenen
kl. 12.45 - Spidskandidat debat til Regionsrådsvalget 2017 
Deltagere: Heino Knudsen (Socialdemokratiet), Jacob Jensen (Venstre), Bruno Jerup (Enhedslisten),  Anne Møller Ronex (De radikale), Theresa Dall Helth (Alternativet), Egon Bo (Liberal Alliance), Peter Jacobsen (Dansk Folkeparti), Tanja Beckmann Sørensen, Guldborgsundlisten, Christian Wedell-Neergaard (Konservative), Johannes Dahl Lumholt (Ny borgerlige)
Ordstyrer: Peter Sten


Blandede bolcher
kl. 12.45-13.45. FRA FRYGTET TIL MEDBORGER – og hvor er vi på vej hen?
v/ Henning Jahn, tidl. leder af udviklings- og tilsynsafdelingen for handicap og socialpsykiatri i Slagelse Kommune

Med et historisk udgangspunkt, tales om udviklingen på bo- og beskæftigelsesområdet og hvor vi er på vej hen samt betydningen af kvalitet i tilbuddene og et dagligt miljøskifte.

Henning Jahn er formand for Historisk Selskab for Handicap og Samfund og har forfattet talrige artikler i tidsskrifter. Han er frivillig på Dansk Forsorgshistorisk Museum på det tidligere Andersvænge i Slagelse.


Socialdemokratisk Scene
kl. 12.45 Hvordan bekæmper vi uligheden i Danmark og bryder mønstret i den negative sociale arv? Hvordan vender vi udviklingen? Og er ulighed overhovedet et problem?
Deltagere: Holger Schou Rasmussen (Borgmester Lolland - Soc), Josephine Fock (MF - Alt), Frederik Damgaard (LA)

Ordstyrer: Camilla Schwalbe


Det grønne telt - De Konservative
Kl. 12.30 - 13.00 – Bosætning - Hvordan tiltrækker vi de rigtige?
Deltagere: Carsten Nøhr Larsen (RV), Nicolaj Sørensen (S), Jens-Christian Brandt Jørgensen (K), 


Ungescenen 
12.40 - Ungdomsparti debat
Chris Bjerknæs - (DFU), Martin Graff (EL), Sofie Carlø - (SFU),Jeppe Fransson (RU), Victoria Welford (DSU), Mikkel Andersen (Initiativet), Benjamin Pedersen (LAU)

Ordstyrer: Kristine Rishøj Bille


Arbejdsmarkedscenen:
12.40 -13.40 Femern og Storstrømsbroen - har vi lært noget af metrobyggeriet i København?
Hvordan sikrer vi at byggeriet sker på dansk løn og overenskomst - eller er slaget allerede tabt og begge broer bliver i fremtiden bygget i Polen?
Deltagere: Magnus Heunicke (MF - S), Jan Hendeliowitz (Gruppeformand reg.sjæl. - S), Michael Severinsen ( Konsulent i byggegruppen 3F) 
Ordstyrer: Brian Bressendorff


PES-scenen
12.40 - 13.40 Flygtninge  udfordringerne i EU
Deltagere: Mette Gjerskov og Marcus Knuth 
Ordstyrer: Jens George Bagge


DEBAT START MELLEM 13.00 - 14.00

Lokalscenen
kl. 13.45 Kandidaterne til Kommunevalget 2017 i Vordingborg stiller op til debat med forskellige emner.
Se hvilke emner og kandidater der deltager ved debat bordene her


Socialdemokratisk Scenen
13.45: EU - Hvor skal vi hen?
Deltagere: Christel Schaldemose (MEP - S), Jacob Mark (MF - SF)
Ordstyrer Brian Bressendorff


Ungescenen
kl. 13.45- 14.45  Frivillig - for CV'et eller for andre?​
Deltagere: Brit Tordrup Hindborg Skovgaard (S), Jonas Guldberg Knudsen, Dorthe Dahlin Irvold, Luna Kristine Gress Wright
Ordstyrer Kristine Rishøj Bille


Blandede Bolcher 
kl. 13.45 "Hvad skal de danske soldater lave i Estland” - debat arrangeret af Folk&Sikkerhed 
Deltagere: Major Christian Høj, (Hovedsagsbehandler på NATOs og dansk indsats i Baltikum fra Værnsfælleskommandos Operationsstab), fhv. officer Marcus Knuth (Folketingsmedlem for Venstre og medlem af Forsvarsudvalget), Peter Michael Andersen (Formand for Folk og Sikkerhed, oberstløjtnant af reserven og advokat),  Michael Hesselholt Clemmensen (Pensioneret brigadegeneral og seniorforsker på Forsvarsakademiet).
Moderator: pensioneret oberstløjtnant Per Lorenz Hinrichsen, (fhv.garnisonskommandant og Chef for Det Danske Internationale Logistikcenter samt designeret i tre år ved Multinational Corps Northeast 2000-2003)

 


Arbejdsmarkedscenen
Kl. 13.45 
Udlicitering af kommunale opgaver. 
Varetages borgernær velfærd bedst på offentlige eller private hænder?
Mange opgaver inden for velfærd  lægges i disse år over på private hænder, - det gælder både sundhed, skole, hjemmepleje

Deltagere: Holger Schou Rasmussen (Borgmester Lolland), Dennis Christensen (Formand i FOA) og Michael Seiding Larsen (Borgmester Vordingborg)
Ordstyrer: Flemming Nielsen


Sparenergi.dk

13.30: Hvordan sparer du på energien i boligen – Oplæg ved SparEnergi.dk’s energirådgiver Line Nørmark om mulighederne for at reducere boligens energiforbrug.


DEBAT START MELLEM 14.00 - 15.00

Lokaelscenen
Kl. 14.50 Kandidaterne til Regionsrådsvalget 2017 i Vordingborg stiller op til debat med forskellige emner
Se hvilke emner og kandidater der deltager ved debat bordene her 

Socialdemokratisk Scene 
14.50 Klima og Miljø "Danmark versus Trump"
Deltagere: Brian Bressendorff (Soc), Rasmus Nordqvist (MF - Alt), Jens Mattias Clausen (Greenpeace), Johannes Lumholt (NB)
Ordstyrer: Thomas Kock

Blandede Bolcher 
14.50 Alternativet Vordingborg inviterer til debat:
Ulighed - hvordan behandler vi vores socialt udsatte
Vi tager udgangspunkt i Socialministeriets definition af socialt udsatte som ”personer, der lever i samfundets yderkanter, personer, der ofte har et dårligt helbred, der sjældent har en tilknytning til arbejdsmarkedet, og som ikke drager nytte af samfundets almindelige tilbud til borgerne."

Deltagere: Pernille Rosenkrantz-Theil (MF-S), Josephine Fock​ (Alt), Heino Hahn (DF), Else Marie Langballe (SF), Kim Petersen (V) og Ann Busch (Å)


Ungescenen
14.50 - Folkeskolens fremtid ” Er folkeskolen blevet for akademisk?”
Deltagere: Jacob Mark (MF -SF) og Anders Bondo Christensen (Formand for Danmarks lærerforening)
Ordstyrer: Klaus Michael Jensen


Arbejdsmarkedscenen
kl. 14.50 De lærdes tyranni
Deltagere: Kaare Dybvad Beck (MF - Soc) og Lars Werge (Formand i Dansk journalist forbund)
Ordstyrer: Mads Havskov Hansen 

 


DEBAT START MELLEM 15.00 - 16.00

Det grønne telt - De Konservative
Kl. 15.15 - 15.45 – Folkeskolen Har vi ramt bunden?
Carsten Nøhr Larsen (RV), Kenneth Andersen (S), Daniel Irvold (K)


Hovedscenen
kl. 16.00 - 16.30:

Jacob Mark (SF) 


DEBAT START MELLEM 16.00 - 17.00

Socialdemokratisk Scene
kl. 16.40 Flyt på landet!
Er det det nye sort? - og hvordan gør vi det på en måde, så moderne mennesker kan få livet til at hænge sammen?
Deltagere: Flemming Møldrup (Fra "Kender du typen"), Kaare Dybvad (MF - S), Carsten Ohm (Fra "Folkevandringen" + netop flyttet til Møn fra Østerbro)
Ordstyrer: Heino Knudsen


Lokalscenen
kl. 16.40 Kandidaterne til Kommunevalget 2017 i Vordingborg stiller op til debat med forskellige emner.

Se hvilke emner og kandidater der deltager ved debat bordene her 


PES - scenen 
kl. 16.40 - 17.40 Skattesnyd
Deltagere: Jeppe Kofod og Rasmus Nordqvist
Ordstyrer: Jens George Bagge 

 


Ungescenen
Kl. 17.00 - POLITISK HØVDINGEBOLD - opdateres