Information om leje af areal til en stadeplads


Lej et areal til en stadeplads

Ungefolkemøde og Folkemøde Møn d. 25. og 26. august 2017 

Retningslinjer for leje af en stadeplads. Bemærk det er anderledes end sidste år, men prisen er den sammen om du ønsker at deltage begge dage eller blot den ene dag!

Folkemødebestyrelsen udlejer arealer på Folkemøde Møn pladsen til opstilling af eventtelte under Folkemødet 2017.

Ved tilmelding skal ansøger give en kort beskrivelse af planlagte samfundsrelevante aktiviteter på Folkemødet 2017 og planlagte partnere på jeres stand – måske er I flere om én stadeplads.

Meld dig nederst på denne side eller skriv til folkemodemon@gmail.com med dine ønsker til stadeplads eller spørgsmål 

Pris for leje af stadeareal:
Fast pris på et areal på 3x3 m er 200 kr. Hvis du skal bruge el så kan du søge om det, men vi kan desværre ikke love det.

Alle andre arealer koster 50 kr pr m2. Bemærk I skal leje det areal, I har brug for, hvis I ønsker at stille stole mm udenfor, så skal det gøres på det areal, I har lejet. Det er pga. brandmyndighederne! Priser er inkl. forbrug af el.

Eksempler på arealpriser

3x6                900,00 kr
5x5                1250,00 kr
6x6                1800,00 kr
6x9                2700,00 kr
6x12              3600,00 kr
9x12              5400,00 kr
12 x 12          7200,00 kr

Areal-lejepriserne er uden telt mm

Folkemødet er behjælpelig med leje af telt – vi har en aftale med ”Hold da helt fest”, men vær i god tid!
Kontakt Torben Høgh og fortæl det skal bruges på folkemødet  - tryk på linket.

 

 

 

I et forsøg på at skabe mere liv på stadepladserne vil vi bede jer om at byde ind med events.

Hvad menes der med events?
Events er betegnelse for debatter, taler, workshops og andre arrangementer. Events skal afholdes på det lejede areal. Der må ikke afholdes events når der er program på Folkemødets Hovedscene. Det vil der være ca. 3 – 4 gange i løbet af dagen - både fredag og lørdag. 

Der er taler på hovedscenen

Fredag:                     Lørdag:
9.00 - 9.20                 10.00 - 10.30
12.00 - 12.20              12.00 - 12.30
13.45 - 14.05              16.00 - 16.30

Events skal overholde Folkemødets principper og skal godkendes af Folkemødets bestyrelse

Mobile events:
I kan også deltage med en mobil event. Mobilt event er for jer der ikke har en stadeplads, men måske har et samfundsrelevant emne der passer til folkemødet. Kontakt os og hør om mulighederne

Meld jeres events ind:
Vi vil bede jer om at melde ind med events, så snart I har dem. Det er vigtigt, at vi modtager dem, så både I og vi kan reklamere med, hvad der sker. Jo flere events – jo flere deltagere.

På arealer på over 50m2 bedes I tænke i mindst tre events. På arealer over 10 m2 et event i løbet af dagen gerne flere. Alle events skal meldes ind og godkendes inden de sættes ind Folkemødets program. Se Principper for deltagelse

Stadearealet skal benyttes under hele Folkemødet 2017. Det vil sige, at telte og lignende skal være åbne og bemandede inden for åbningstiden fredag fra 8.00 – 15.00 og lørdag 10.00 – 18.00

Du kan ansøge om leje af stadepladser til Folkemødet 2017 fra 15. januar – 1. juli

​Tilsagn om stadeplads: Løbende og senest 14 dage efter ansøgning

Eventtilmelding: I starten af marts 2017 får du tilsendt vejledning i, hvordan du tilmelder events. Senest 1. juli skal vi vide antallet af events og gerne indholdet. I må meget gerne melde ind løbende. Hjemmesiden opdateres løbende med tilmeldte events. Siden opdateres sidste gang dagen før folkemødet - det er torsdag d. 24. august kl. 12.00. Hvorefter programmet der udleveres på dagen bliver trykt

Opstilling af telte kan ske i dette tidsrum:

Torsdag d. 24. aug. 12.00 – 21.00
Fredag d. 25. aug. 5.30 – 7.00 samt 16.00 – 21.00
Lørdag d. 26.aug 6.00 – 9.00

Alle biler er ude fra pladsen fredag mellem 7.00 og 16.00

Samt lørdag mellem 9.00 og 18.15

Al parkering af biler foregår i folkeparken med direkte adgang til pladsen.

Ingen parkerede biler i skolegård og omkring skolen.

Skriv herunder eller til folkemodemon@gmail.com med dine ønsker til stadeplads eller spørgsmål 


Kontakt og tilmelding

Vi har brug for følgende oplysninger 

  1. Organisationens navn.
  2. Leje af X m2
  3. Vi deltager kun fredag eller kun lørdag eller vi deltager fredag og lørdag
  4. Hvis I allerede ved hvilke events i kommer med eller dato for hvornår I ved det.
  5. Kort beskrivelse af, hvem I er