Folkemøde Møn 2018Mangfoldighed af debattører


Masser af debatter

Der er masser af debatter og noget for enhver smag på Folkemøde Møn

Der vil være over 100 debatter på de to dage. Begge dage er for alle - gratis adgang. 

FREDAG

Vi starter fredag mogen kl. 8.00 - med morgenbrød frem til kl. 9.00

kl. 8.30 er der musik fra DJ-Grønvold på hovedscenen - Torvet.

Der er herefter tale på hovedscenen fra 9.00 - 9.30

Debatter: 9.30 - 10.30
Hovedscene: 10.30 - 10.45 
Debatter: 10.45 - 12.45
Hovedscene: 12.45 - 13.00
Debatter:  13.00 - 14.00
Musik på hovedscenen 
Opvisning med gymnastik og dans
Hovedscene 15.00 - 15.15
Debatter 15.15 - 17.00

17.00 - 20.00 Musik på blandede bolcher, Folkemødescenen og Mad og mennesker. 

20.00 - koncert på hovedscenen 

LØRDAG

Hovedscene: 10.00 - 10.30 
Debatter: 10.30 - 12.30
Hovedscene: 12.30 - 13.00
Debatter:  13.00 - 13.50
Hovedscene: 13.50 - 14.05
Debatter: 14.05 - 15.50
Hovedscene 15.50 - 16.05
Debatter 16.05 - 17.00

Musik på Hovedscenen kl. 18.00

 

 

 


Ses vi til Folkemøde Møn d. 24. og 25. august?


Lej en debat tid

I har muligheden for at leje en debat tid på en af vores scener. Det gælder både fredag og lørdag. Skriv i hvilket tidsrum du ønsker at booke. 

Fredag mellem 9.30 - 17.00

Lørdag mellem 10.30 og 17.00

Så finder vi en tid og en scene til dig. Prisen er 3000 kr og din debat tid er 50/60 minutter 

Prisen inkluderer leje af en debat tid i telt, med scene, lyd, stole  til publikum og debat borde, mikrofoner og vand til debattører 

Skriv en mail til folkemodemon@gmail.com 


Folkemøde Møn flytter til Stege

Pressemeddelelse

Folkemøde Møn flytter til Stege

”Det var dog en stor positiv nyhed” siger Elly Nielsen, formand for Handelsstandsforeningen på Møn

Det sjællandske folkemøde, Folkemøde Møn, flytter 11 kilometer fra Askeby på Vestmøn til øens hovedstad, Stege. Det sker allerede i år. Folkemøde Møn afholdes 24. og 25. august 2018

”Jeg er sikker på at det vil tilføre Folkemøde Møn noget positivt at flytte det til Stege. Samspillet med debatter, politiske diskussioner og cafelivet, spisestederne og alle butikkerne i Stege bliver godt for alle. Folkemøde Møn vil derudover udvikle Stege, når sidegader, stræder og baggårde bliver fyldt op af debatter, - derudover kan andre områder inddrages for eksempel gennem Mølleporten og hele voldterrænet og det passer flot overens med byens jubilæum i år. Vi er glade og hilser Folkemøde Møn velkommen til Stege” – siger Elly Nielsen

Beslutningen blev taget af bestyrelsen for Folkemøde Møn på et møde i mandags. Årsagen er først og fremmest, at rammerne for folkemødet er ved at blive for snævre. Det kniber med de faciliteter, et folkemøde som Folkemøde Møn har brug for, i Askeby, forklarer Peter Brinch, formand for bestyrelsen for Folkemøde Møn: "Folkemøde Møn er blevet for stort", siger han.

 

"Pladsen ved Fanefjord Skole har svært ved at rumme de mange stadeholdere og scener, vi er oppe på. Især i forbindelse med Folkemøde Møn for unge er der ikke plads nok til hurtigt at komme rundt fra scene til scene. Det kniber med ordentlige toiletforhold til det omfattende arrangement, der nu tiltrækker mellem 8.000 og 10.000 mennesker fordelt over to dage", siger Peter Brinch.
Han tilføjer, at såvel adgangs- som parkeringsforhold for busser og biler på længere sigt er for dårlige. "Derfor tager vi allerede nu skridt til at fremtidssikre Folkemøde Møn", siger Peter Brinch. Han ser frem til et Folkemøde Møn, der breder sig over hele Stege med den gennemgående Storegade som centrum. Her er der fine forhold for de mange scener og godt med plads til stadeholdere, der får bedre forhold til at afholde egne arrangementer, der ikke forstyrrer andre stadeholdere. Samtidig vil Steges erhvervsliv og ikke mindst de mange restauranter nyde godt af et par dage med masser af deltagere til de såvel lands- som regional- og lokalpolitiske debatter, der suppleres af en række organisationers egne initiativer.

 

Pernille Rosenkrantz – Theil der er stifter af Folkemøde Møn glæde sig også beslutningen om at flytte til Stege, ”Mine tidligere bekymringer i fht. at lægge folkemødet i Stege har jeg ikke længere. Syntes skridtet fra min baghave til by var for stort, men det synes jeg ikke skridtet fra skole til Stege er. Storegade er god til Folkemøde og vi kan gøre det endnu bedre ved at lægge det i Stege”

 

Smag på Møn "Årets Folkemøde Møn vil sætte fokus på, hvad vi spiser og drikker. Hovedvægten vil blive lagt på lokal fødevareproduktion. Ideen er at præsentere den mangfoldighed, der findes, men også at debattere, hvad det egentlig er, vi putter i munden, hvor sundt er det og hvordan sikrer vi os mod madspild", siger Peter Brinch.

Ungefolkemøde om fredagen Folkemøde Møn for de ældste elever i folkeskolen, de grundlæggende erhvervsuddannelser og gymnasiet afholdes fredag 24. august. Dagen efter følger Folkemøde Møn, der åbner kl. 10 og først lukker, når sidste mand m/k er gået hjem. Det første Folkemøde Møn blev afholdt i 2014 på en gård i udkanten af Askeby. Allerede i 2016 var der så mange deltagere og stadeholdere, at folkemødet blev flyttet til Fanefjord Skole, hvor det blev afholdt i 2016 og 2017. Det er især det regionale folkemødes succes med Ungefolkemødet, der gør, at man igen har måttet se sig om efter nye græsgange. I 2017 var der 8 scener og 55 stadeholdere.

 

Peter Brinch 2360 2591

Elly Nielsen (Bog og idé) 55 81 53 33


En kvart million fra Vordingborg Kommune

I forbindelse med Vordingborg kommunes støtte på 254.000 kroner til Folkemøde Møn understreger borgmester Mikael Smed, at for ham er Folkemøde Møn et vigtigt initiativ, som har betydning for vores demokrati:
 ”Det er her vi i en afslappet stemning lokalt kan mødes på tværs af partier og sammen med borgerne debattere aktuelle emner, såvel landsdækkende som lokale, og ofte med deltagelse af spændende gæster udefra. At man afsætter den ene dag til et folkemøde for de unge er for mig også meget vigtigt.

Det er de unge, der skal værne om demokratiet fremover. Det er dem, der er fremtiden, og det er dem, der står for at skulle løse mange af de nutidige problemer, som vores og tidligere generationer har været med til at skabe”. 
Borgmester Mikael Smed håber, at Folkemøde Møn vil fortsætte mange år endnu: ”Vi har brug for det.  
Jeg er stolt over at være borgmester i en kommune, hvor så godt et initiativ kan vokse og gro”.


Nyt fra Folkemøde Møn

Mens vi venter på foråret, så er planlægningen af årets Folkemøde Møn i fuld gang. 

Der vil være alle de scener I kender. Hovedscenen, Blandede bolcher, Arbejdsmarkedscenen, Ungescenen, Lokalscenen og de politiske scener fra Socialdemokratiet og Konservative er dem vi kender til lige nu. Derudover i år vil der være fokus på det kulturelle som vil fylde mere. Kunstnerne kommer tilbage og der vil være kunstneriske indslag på pladsen i løbet af de to dage. 

Derudover kommer der et debattelt der skal handle om vores fødevarer i fremtiden. Der kommer et telt mere som hedder Folkemøde teltet med aktuelle emner. 

Der er meget af det genkendelige og lidt nyt. Vi glæder os til at byde jer velkommen d. 24. og 25. august 2018 til årets FOLKEMØDE MØN 

 


NYHED

Vi ønsker at sætte fokus på vores fødevarerproduktion i kommunen. Vi vil derfor invitere forskellige producenter af fødevarer - både det der drikkes og spise til at deltage på dette års Folkemøde Møn. Ideen er at præsentere den mangfoldige produktion der findes. Møn is og Bryghuset har i mange år været med, men nu håber vi på at kunne præsentere gin, lammepølser, æblemost, oste, vin og meget mere.

Salg af disse produkter skal ikke stå alene - mellem disse stande, vil der være en debatscene som handler om fødevarer. Det kan handle om alt fra "hvordan kan den lokale forbruger medvirke til at øge selvforsyningsgraden og sikre bæredygtig lokal produktion" henover "faren ved de store mængder plastaffald i havene" til "bæredygtigt landbrug og pestisider".

Vi glæder os meget til at præsentere dette nye tiltag for jer. Er du producent og har vi ikke skrevet til dig - så er du velkommen til at henvende dig. Vi kan desværre ikke garantere plads til alle, da der skal være et bredt udvalg. 

 

 

 


Tak for 2017 Vi glæder os til udvikle Ungefolkemødet endnu mere og lave nye tiltag med Folkemøde Møn om lørdagen